مولود توانگر

مولود توانگر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

۱ارتباط ۱۲مهارت
البرز | کرج
مدیر حسابرسی داخلی
موسسه آموزشی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شفق
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
مرکز آموزش علمی کاربردی تنکابن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره پیشرفته Asp.net
دوره پیشرفته Asp.net
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
network+
network+
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر حسابرسی داخلی
موسسه آموزشی
۱۳۹۲ اکنون
IT مدیر بخش
موسسه آموزشی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارمند اتوماسیون اداری
موسسه آموزشی
پروژه‌ها
امنیت دستگاه های خودپرداز
شبکه های حسگر بی سیم
شبکه های ابری
تقسیم بندی تصویر براساس الگوریتم ژنتیک در تصویربرداری پزشکی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات