محمد حاصلی

محمد حاصلی

کارشناسی مهندسی مواد متالوژی

۶۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه بین المللی ASNT Level II PT
.
گواهینامه بین المللی ASNT Level II MT
.
بازرسی جوش سطح 1 و 2
اموزشگاه فنی حرفه ای مهندسی جوش ایران "ایجوش"
گواهینامه بین المللی ASNT Level ll VT
اموزشگاه فنی حرفه ای مهندسی جوش ایران "ایجوش"
گواهینامه بین المللی ASNT Level ll RT
مرکز فنی حرفه ای شهید خدایی کرج
گواهینامه بین المللی ASNT Level ll RTI
مرکز فنی حرفه ای شهید خدایی کرج
گواهینامه بین المللی ASNTLevel ll UT
مرکز فنی حرفه ای شهید رهبری کرج
مهارت ها
| ۳۰نفر
بنفشه اکبریرضا غفاریمسعود حسنیآرسو آرسومحمد قبادی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب با داشتن مدارک بین المللی آزمایشات غیر مخرب NDT تمایل دارم با شرکت های مهندسی و بازرسی همکاری داشته باشم.