آرسو آرسو

آرسو آرسو

کارشناسی هنر گرافیک

۱۶۱ارتباط ۲۰مهارت
اردبیل | اردبیل
مدرس
imaths
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی هنر گرافیک
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدرس
imaths
آموزش ریاضی
۱۳۹۶ اکنون
مدرسimaths
imaths
تدریس ریاضی به کودکان 3تا 7سال همراه بازی
۱۳۹۴ اکنون
مدیریت آموزشگاه
آموزشگاه هنر های تجسمی
۱۳۹۴ اکنون
Preconstruction مدیر
آموزشگاه
۱۳۹۴ اکنون
مدیر
اموزشگاه هنرهای تجسمی
مدیر
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
مدرسه
مدرس هنر
مهارت ها
| ۱۰۱نفر
حامد جعفریمحمد پاکزادabdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فر
| ۹۷نفر
حامد جعفریمحمد پاکزادabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدی
| ۹۷نفر
حامد جعفریمحمد پاکزادabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدی
| ۶۰نفر
حامد جعفریabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروری
| ۵۷نفر
حامد جعفریabdolreza sardarrehمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروری
| ۵۵نفر
abdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۵۴نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۵۴نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروری
| ۴۶نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۲۸نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۲۷نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۲۷نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۲۶نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۱۰نفر
مسلم نوریمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziامیر رضا نوعیرضا غفاری
| ۶نفر
محمد پاکزادمسلم نوریمکی شریفی ریحانهعلی نامدار
| ۱نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره مربی گری نقاشی کودکان
دریافت مدرک مربی گری از اداره فنی حرفه ای استان
نگار گری
مدرک نگارگری از اداره ارشاد
مجسمه سازی
در یافت مدرک مجسمه سازی
منبت معرق
درجه کارشناسی هنر گرافیک از مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
توضیحات
شرکت در چندین نمایشگاه استانی
نفردوم جشنواره طراحی ورنی
نفر سوم جشنواره طراحی گلیم
صفحه آرایی مجله الکترونیکی
مدیرآموزشگاه
چاپ لوگو طراحی شدم در کتاب دانشجویی انتشارات رسم
چاپ ارم طراحی شدم در کتاب کارگاه نشانه