نسترن رحمانی

نسترن رحمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
دستیار فروش و بازاریابی
گروه صنایع غذایی فارسی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مکاتبات و مذاکرات تجاری
عصر دانش
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
دستیار فروش و بازاریابی
گروه صنایع غذایی فارسی
کارشناس ارشد تحقیقات و توسعه بازار
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
مدیر فروش و بازاریابی
مهدتجارت میهن
در ابتدا با سمت کارشناس فروش
بعد از 5 سال مدیر بازاریابی و فروش
پروژه‌ها
بررسی تاثیر حضور درنمایشگاه بر ارزش ویزه برند در صنعت مبلمان شهری
درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
استقرار سیستم CRM
تسط کامل بر استقرار نرم افزار و سیستم CRM
اصول بازاریابی تلفنی
مدیر فروش و بازاریابی در مهدتجارت میهن
مدیریت رفتار سازمانی
مدیر فروش و بازاریابی در مهدتجارت میهن
فروش حرفه ای
مدیر فروش و بازاریابی در مهدتجارت میهن
توضیحات