محسن جلالی پور

محسن جلالی پور

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۹مهارت
سمنان | سمنان
دفتر فنی
سازه پردازان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
دفتر فنی
سازه پردازان
در این شرکت کلیه کارهای مربوط به مناقصات و براورد و قیمت دهی را انجام میدهم.
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
نقشه کش و سرپرست کارگاه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
در دوران خدمت در قسمت فنی و مهندسی سپاه پاسداران مشغول به فعالیت بوده ام.
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کمک سرپرست کارگاه
عمران جلوه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات