اسماعیل محمدی

اسماعیل محمدی

مشاوره و اجرا حفاظت. حراست.تحقیق.تفحص و موارد مرتبط بررسی و پیگیری موارد درخواستی

۲۷۲ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
معاون اجرایی
شرکت معتبر که حضوری خدمت تون اعلام میگردد
کارشناسی دانشگاه کوثر
تحصیلات
دانشگاه کوثر
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی مشاوره حقوقی
مدارک و گواهی‌نامه ها
انواع مدارک مرتبط
مبادی رسمی
تجارب کاری
۱۳۷۸ اکنون
معاون اجرایی
شرکت معتبر که حضوری خدمت تون اعلام میگردد
بنده در تخصص اعلامی ۲۰ سال سابقه مفید کاری با سوابق و مدارک مستند دارم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
طی انواع دوره های آموزشی مرتبط با شغل
معاون اجرایی در شرکت معتبر که حضوری خدمت تون اعلام میگردد
توضیحات
بنده دارای سوابق مستند ومستدل قابل ارائه در زمینه حفاظت و حراست
تحقیق و تفحص
و موارد مرتبط می باشم