شورانگیز خیرکار

شورانگیز خیرکار

کافی نت

۱۸۶ارتباط ۸مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
مدیر
خدمات کامپیوتری
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۷
مدیر
خدمات کامپیوتری
منشی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
با سلام خدمت دوستان
کسی هست که توی بندرماهشهر باشه و کارش هم مدیریت پروژه باشه
حاضرم باهاشون همکاری کنم به صورت رایگان