ارزو وفاییان

ارزو وفاییان

مهندس

۲۲۸ارتباط ۴مهارت
تهران | شهر قدس
طراح وب‌سایت
بیمارستان شهدای تجریش
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
طراح وب‌سایت
بیمارستان شهدای تجریش
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
طراح وب‌سایت
گوهر شناسی تحسین
مهارت ها
| ۱۱۰نفر
عبدالرضا سردرهمهدی کردلوحامد جعفریسید محمد سروریافشین وفایی
| ۱۰۶نفر
عبدالرضا سردرهمهدی کردلوحامد جعفریرضوان بهبودی سوهاسید محمد سروری
| ۱۰۱نفر
عبدالرضا سردرهحامد جعفریسید محمد سروریافشین وفاییمهدی کیانی تهرانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات