مرتضی صادقی فر

مرتضی صادقی فر

کارشناسی ارشد کتابداری مدیریت اطلاعات

۱۹۲ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر روابط عمومی
آهش
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد کتابداری مدیریت اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی
شرکت فناوری اطلاعات الماس رایانه جوان
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مدیر روابط عمومی
آهش
پروژه‌ها
ارتباط مدیریت دانش و تسهیم دانش
مهارت ها
| ۱۶نفر
شاهد امینیمختار سهولییونس خوش ظاهرمحمد برخورداریداریوش صلواتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
سئو و تلبلیغات
توضیحات