پریا مظاهری

پریا مظاهری

مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهری

۲ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
برنامه ریز شهری
شرکت شهرتاش
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
دانشگاه شیخ بهایی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی شهرسازی
مدارک و گواهی‌نامه ها
شرکت در همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا (با حضور پروفسور مدنی پور)
شرکت سمینار طراحی شهری پایدار (با حضور پروفسور مایکل نیومن)
شرکت در گردهمایی شهرساز برتر ایرانی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
برنامه ریز شهری
شرکت شهرتاش
پروژه‌ها
انجام پروژه مطالعات تعیین محدوده‌های ناکارآمد شهری و تهیه سند بازآفرینی مقیاس شهری شهرکرد (سطح یک)
همکاری در تهیه طرح هادی(بازنگری) روستای عادگان شهرستان فریدن
همکاری در پروژه تهیه طرح بدنه‌سازی بلوار جمهوری اسلامی شهر قم
انجام پروژه طراحی منظر پهنه بزرگ همجوار با رودخانه خرم دره شیراز، گام اول (فاز صفر): مطالعات و تهیه طرح راهبری
همکاری در پروژه مطالعات طراحی پارک بانوان جونقان
همکاری در پروژه طراحی منظر پارک سنگی لیپار
همکاری در بخش طراحی فضای سبز پروژه اجلاس اصفهان
انجام پروژه طرح آماده‌سازی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
انجام پروژه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
انجام پروژه طرح جامع (راهبردی-ساختاری) منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
همکاری در پروژه طراحی مجموعه اسکله و جلوخان بازار قدیم قشم
پروژه‌ها
برنامه ریزی راهبردی جهت دستیابی به آرمان شهر اسلامی با تاکید بر مکتب اصفهان نمونه موردی : شهر نجف آباد
تاثیر متقابل فرهنگ بومی و فرهنگ جهانی نمونه‌های موردی: ایران، آمریکا و روسیه
سنجش شاخص‌های فرسودگی اجتماعی در علم روانشناسی شهری نمونه موردی شهر اصفهان
مهارت ها
| ۲نفر
سونیا امینیامیررضا گمینی
| ۲نفر
سونیا امینیامیررضا گمینی
| ۲نفر
سونیا امینیامیررضا گمینی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
لگو
توضیحات