بهار آبی

بهار آبی

کارشناسی ارشد EMBA

۸ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارمند اداری
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
بازاریابی فروش
ایندگان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارمند اداری
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پروژه‌ها
۱۳۹۵
مدیریت
پروژه‌ها
مدیریت
مهارت ها
| ۱۰نفر
مهران منصوریآرش اسماعیلیمحمدرضا افشاری نژادفرشید نامورآرش بیاضیان سرکندی
| ۹نفر
مهران منصوریآرش اسماعیلیفرشید نامورآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
حسابداری
کارمند اداری در پرداخت الکترونیک پاسارگاد
توضیحات