آرش اسماعیلی

آرش اسماعیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۱۲۹ارتباط ۵مهارت
مرکزی | ساوه
مدیر عامل
راساسپهر سورین
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناس لجستیک
انجمن فولاد ایران
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
مدیر عامل
راساسپهر سورین
شرکت مذکور در حال احداث بوده
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
دستیار اجرایی مدیر عامل
کیان ترابر
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
عضو سابق هیات مدیره
کیان ترابر
۱۳۸۵ اکنون
رئیس
نورد و لوله صفا
رئیس واحد ترابری سنگین و سبک در کارخانجات نورد و لوله صفا
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری همکاران سیستم
exel
توضیحات