مهسا کرمی

مهسا کرمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

۱۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد روانشناسی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات