محمد ملکی

محمد ملکی

کارشناسی حسابداری

۵۵ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
کارشناسی حسابداری
پروژه‌ها
۱۳۹۵
طرح توجیحی تولید مرغ تخمگذار و تخم مرغ دومیلیون و دویست هزار عددی
۱۳۸۶
طرح توجیحی جامع کارخانه تولید گچ
۱۳۸۵
نرم افزار تحت شبکه توزیع سیمان و مصالح ساختمانی
۱۳۸۳
نرم افزار تحت شبکه مدیریت فروش و نمایندگان اینترنت adsl
آموزش هوش مالی Financial-Intellig
گذر از سکون فکری و فقر ذهنی و رسیدن به ذهنی ثروتمند برای رسیدن به اهداف، آرزوها و رویاها با آموزش تکنیک های موثر و کارآمد هوش مالی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۴
آموزش تکنیک های متفاوت و قدرتمند برای فروش برتر در دروان رکود اقتصادی
مهارت ها
| ۳۱نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۹نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریسجاد سفلائیان
| ۲۸نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۸نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۷نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهسا کرمی
| ۲۶نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۵نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۵نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۴نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
| ۱۴نفر
مجید ناصریشیما شیمامحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالو
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات