حسن صمدی

حسن صمدی

روانشناس و جامعه شناس، پرستار ، مدرس و مترجم زبان اسپانیایی، کارشناس ارشد روابط بین لملل و علوم سیاسی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
روانشناس و جامعه شناس، کارشناس روابط بین الملل و دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۹ اکنون
دکترا علوم سیاسی جامعه شناسی
در حال دفاع
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای مطالعات اروپا
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۶
مجوز انتشارات (انتشارات هدف)
وزارت ارشاد
8197
چاپ انواع کتب دانشگاهی، پزشکی ، کنکور، تبدیل پایان نامه به کتاب و.......
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
روانشناس و جامعه شناس، کارشناس روابط بین الملل و دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد روابط بین الملل
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربه کاری در زمینه بین الملل و تبادل دانشجو و مترجم زبان اسپانیایی معاونت بین الملل
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات