حسن صمدی

حسن صمدی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی (مطالعات منطقه ای گرایش اروپا)

۴ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناس ارشد روابط بین الملل
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای مطالعات اروپا
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۶
مجوز انتشارات (انتشارات هدف)
وزارت ارشاد
8197
چاپ انواع کتب دانشگاهی، پزشکی ، کنکور، تبدیل پایان نامه به کتاب و.......
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد روابط بین الملل
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجربه کاری در زمینه بین الملل و تبادل دانشجو و مترجم زبان اسپانیایی معاونت بین الملل
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات