مسلم جهانبخش

مسلم جهانبخش

کارشناسی مهندسی تکنولوژی حرارتی وبرودتی

۸۹ارتباط ۱۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
استاد لوله کش
علوم پزشکی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
استاد لوله کش
علوم پزشکی
زبان ها
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
لوله کشی گاز خانگی وتجاری-جوشکاری آرگون-جوشکاری برق -ناظرhse-