ویدا کسرایی

ویدا کسرایی

کارشناسی معماری طراحی داخلی

۱۳ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
طراح داخلی
طراحی داخلی طرح نو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی معماری طراحی داخلی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
طراح داخلی
طراحی داخلی طرح نو
برای دیدن نمونه کارهای اجرایی و دانشجویی لطفا به آدرس وبلاگ ما با نشانی tarhno2015.blogfa.com مراجعه نمایید
مهارت ها
| ۱۰نفر
رضا خشنوداکبر افتخاریفرهاد مرعشی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات