امید رضایی

امید رضایی

۰ارتباط ۱۹مهارت
اصفهان | اصفهان
فعال در بورس اوراق بهادار
سازمان بورس اوراق بهادار
کارشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تحصیلات
دانشگاه سلمان فارسی کازرون
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
بدنسازی
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج.ا.ا
29298ص1884
۱۳۹۷
athletejetsa system
martial arts federation
۱۳۹۷
instructor
O-sport association of I.R.IRAN
۱۳۹۷
bodyguard
world federation self-defense jitsa
۱۳۹۷
پروانه فعالیت
نظام صنفی کارهای کشاورزی
01051514226419
۱۳۹۴
CCNA R&S
metaco
9410215
۱۳۹۳
asp.net
metaco
9307204
۱۳۹۲
NETWORK+
metaco
79061604
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
فعال در بورس اوراق بهادار
سازمان بورس اوراق بهادار
۱۳۹۶ اکنون
مربی
باشگاه بدنسازی اسپاد
۱۳۹۵ اکنون
واحد انفورماتیک
تاکسی رانی اصفهان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
شرکت پخش مواد غذایی
شرکت پخش
۱۳۹۲ اکنون
مدیر
کشت زعفران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
بازاریاب و ویزیتور
شرکت پخش دارویی(مکمل ورزشی)
۱۳۸۵ اکنون
قلم زن
صنایع دستی
پروژه‌ها
۱۳۹۲-۰۳
تاثیر معماری سرویس گرا در یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی
۱۳۹۱-۰۳
تاثیر بازاریابی الکترونیک بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
adobe
مربی در باشگاه بدنسازی اسپاد
NETWORK+
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
C# programing
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
CCNA R&S
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
asp.net
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه سلمان فارسی کازرون
توضیحات