روح اله خانی

روح اله خانی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
چینی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
روسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ال سی دی ال
توضیحات