مریم شکوریان

مریم شکوریان

نقاش و مدرس

۰ارتباط ۲۰مهارت
گیلان | رشت
تدریس نقاشی و طراحی بزرگسالان
خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی
تنها واحد پایانامه ی اینجانت باقی مانده است.
دانشگاه گیلان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی هنرهای تجسمی
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
تدریس نقاشی و طراحی بزرگسالان
خصوصی
۱۳۹۸ اکنون
هنرمند بافت
خصوصی
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
سرپرست تشریفات سالن های رستوران هتل
هتل سنتی لاله یزد
۱۳۹۸ اکنون
هنرمند بافت پوشاک زمستانه
خصوصی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مربی کودکان 5 سال
مهدکودک سه ستاره ماهور
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
خلاقیت و سرگرمی کودکان
مهد کودک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
خیاط
خصوصی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
تدریس طراحی
خصوصی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
تدریس خیاطی
خصوصی