مرتضی اسکندریان

مرتضی اسکندریان

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سایر گرایش ها

۱ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کار در بخش فنی
شرکت تورین تن
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
morteza.eskandari@ut.ac.ir
دانشگاه سمنان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کار در بخش فنی
شرکت تورین تن
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
IT کارآموز
شرکت دانش بنیان آرمان رایان شریف
کار بر روی شبکه های عصبی اسپایکی در زمینه تشخیص گفتار
پروژه‌ها
‫Human auditory system and its computational modeling
درجه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
آشنایی با شیکه های عصبی اسپایکی و آشنایی مقدماتی با یادگیری عمیق
آشنایی مقدماتی با سیستم شنوایی انسان و مسیر شنوایی تا قشر مغز
آشنایی مقدماتی با سیستن پردازش صوت از دید زیستی
آشنایی مقدماتی با سیستم شنوایی انسان در زمینه مکان یابی منبع صوت
آشنایی مقدماتی با مفاهیم پردازش تصویر
آشنایی مقدماتی با مفاهیم پردازش موازی
آشنایی با مفاهیم پایگاه داده و کار با پایگاه داده oracle
آشنایی با طراحی وب
آشنایی با تنسورفلو و طراحی شبکه عصبی برای پردازش کفتار