میترا قادرپور

میترا قادرپور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

۰ارتباط ۷مهارت
کرمان | کرمان
مسئول دفتر و حسابدار
سرزمین مهرگان اندیشه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۳
جوملا
وزارت صنایع ومعادن
۱۳۸۲
icdl
برنا
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول دفتر و حسابدار
سرزمین مهرگان اندیشه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر فروش داخلی
تیوندشت نمکین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مدیر فروش داخلی
گلنان پوراتوس
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۶
مدیریت انبار بااستفاده از سیستمRFID در شرکت گلنان پوراتوس
وین-اتریش

میترا قادرپور دکترمرجان محمدجعفری
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات