محمد طاهرخانی

محمد طاهرخانی

کاردانی برق الکتروتکنیک

۴۳ارتباط ۶مهارت
قزوین | تاکستان
مدیر لبنیات
میهن
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
۱۳۷۸ - ۱۳۸۱
کاردانی برق الکتروتکنیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
اصول سرپرستی
۱۳۹۱
اصول سرپرستی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
رفتار سازمانی
رفتار سازمانی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر لبنیات
میهن
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر فروش
پخش چگینی - قزوین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر فروش
مانی - قزوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرپرست فروش
پخش هدیش - قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
فروشنده
چی توز - قزوین
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
فروشنده
مزمز - قزوین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات