حسین زندی

حسین زندی

یک لک می تونه دنیا رو برایت به احترام نگاه بدارد

۱۱۹ارتباط ۱۲مهارت
همدان | ملایر
مسئول وسرپریت معدن
شرکت معادن کیسون
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول وسرپریت معدن
شرکت معادن کیسون
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
مسول تراسپورد ومدیریت تعمیرگاه
زرین گل
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
معاون مسول تراسبورد
زرین گل
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
راننده بیل .ولودر
زرین گل
۱۳۸۰ اکنون
درمانگر درد عضلات گرفته بدون دارو
شخصی
زمانی که درد در کمر احساس می شود یا ران یا عضلات ساق پا عضلات گردن سر شانه وغیر گرفته میشه
دارو
درمان کار نیست
ما دارای پیشینه طب سنتی هستیم
ما می توانیم درد را مهار کرد
ودر مان کنیم
۱۳۷۴ - ۱۳۸۰
مکانیک ماشین الات راهسازی
راهسازی ترکمن
مهارت ها
| ۵۴نفر
مجید ناصریسید مصطفی میرمهدیمحمود علی پورحسین جغراتیانسجاد اباذرلو
| ۵۳نفر
مجید ناصریسید مصطفی میرمهدیمحمود علی پورحسین جغراتیانسجاد اباذرلو
| ۵۳نفر
مجید ناصریسید مصطفی میرمهدیمحمود علی پورحسین جغراتیانسجاد اباذرلو
| ۵۲نفر
مجید ناصریسید مصطفی میرمهدیمحمود علی پورحسین جغراتیانسجاد اباذرلو
| ۴۸نفر
مجید ناصریسید مصطفی میرمهدیمحمود علی پورحسین جغراتیانسجاد اباذرلو
| ۴۲نفر
مجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیانسجاد اباذرلوghasem ahmadi
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سلام
اینجانب در رشته تکواندو وموتای چند سالی سرگرم هستم
تمامی مراسمات که اشپز خانه هییت ما بر عهده دارد که غذای اماده ان بین پانزده هزار تا بیست هزار غذا می باشد سر اشپز بنده حقیر هستم
دوستان عزیزم
اگر درد های عضلانی داشتید از قرص وامپول استفاده نکنید
چرا برای بدن خودتان احترام نمی گذارید
ما دارای پیشینه استفاده از طب سنتی هستیم
دوستان
عزیزان
در خدمت شما با چند صلوات برای فرج امام زمان هستیم