میلاد ملکیان

میلاد ملکیان

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۴ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
مهندس ارشد برق
مهار صنعت هوشمند
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
PLC
متاکو
نقشه کشی اتوکد
۱۳۹۳
نقشه کشی اتوکد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مهندس ارشد برق
مهار صنعت هوشمند
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات