مسعود عباسی

مسعود عباسی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۳۰ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
دانشجو ارشد و شاغل
پروژه‌ها
پروزه کوره روتاری مجتمع فولاد الیاژی و ................
پروژه های کوره روتاری -smp2فولاد نطنز-خط نورد فولاد کاشان - خط نورد سفید دشت -انباشت برداشت بردسیر و ...
مهارت ها
| ۲۱نفر
علی نامدارAtefeh piltanفاطمه انصاریحسین جغراتیانهادی سپیانی
| ۲۰نفر
علی نامدارAtefeh piltanفاطمه انصاریحسین جغراتیانهادی سپیانی
| ۴نفر
علی نامدار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برق صنعتی و سیم پیچی موتورهای الکتریکی برق ساختمان و اتوکد
توضیحات