سید مصطفی منظری

سید مصطفی منظری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱ارتباط ۱۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مسئول کارگاه
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
Mobile
Mobile
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره مقدماتی و پیشرفته تعمیرات تلفن همراه
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مسئول کارگاه
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
پروژه‌ها
۱۳۹۲
Learning
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات