ازاده ناصری

ازاده ناصری

کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات

۰ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
مهندس طراح
خانه تاسیسات
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابربن حیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابربن حیان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جابربن حیان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه کشی معماری
نقشه کشی معماری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار اتوکد
نرم افزار اتوکد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مطلب
مطلب
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار کتیا
نرم افزار کتیا
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نقشه کشی تاسیسات
تجهیز بنا
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مهندس طراح
خانه تاسیسات
۱۳۹۴ اکنون
دستیار پزشک
کلینیک پوست و مو
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات