مجتبی پورموسوی

مجتبی پورموسوی

مهندسی برق الکترونیک

۱۰۸ارتباط ۹مهارت
خوزستان | بهبهان
مهندس الکترونیک
نصب و راه اندازی نیروگاه های برق آبی خوزستان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مهندس الکترونیک
نصب و راه اندازی نیروگاه های برق آبی خوزستان
به مدت ۵ماه در پروژه راه اندازی واحد ۲نیروگاه برق آبی مارون بهبهان بعنوان مهندس الکترونیک مشغول به کار بودم . که وظیفه نصب سنسور های RTDو روشنایی نیروگاه بر عهده ما بود
۱۳۹۲ اکنون
تکنسین الکترونیک
تعمیرات تخصصی تلویزیون اسپید
تعمیرات انواع تلویزیون های crt،led،lcdو3d
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
با سلام خدمت شما دوست عزیز
سید مجتبی پورموسوی هستم کارشناس برق_الکترونیک
همکنون در تعمیرگاه تلویزیون مشغول به کارم با توجه به مهارت هایی که در بالا اشاره شد جویای کار در مراکز صنعتی هستم .