لیلا متولی

لیلا متولی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

۲۵ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
دستیار مدیر اجرایی
هولدینگ تهران اینترنت
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
اسکرام مستر
شرکت رایزن سامانه گستر
16 ساعت
MBA
۱۳۹۵
MBA
مجتمع فنی تهران
گذراندن 2 سال ( 500 ساعت )
۱۳۸۳
حسابداری مقدماتی
خبرگان
100 ساعت
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
دستیار مدیر اجرایی
هولدینگ تهران اینترنت
پروژه‌ها
۱۳۹۵
اجرای ایونت های شهرستان 780
دستیار مدیر اجرایی در هولدینگ تهران اینترنت
۱۳۹۵
نخستین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران
دستیار مدیر اجرایی در هولدینگ تهران اینترنت
۱۳۹۵
توسعه بخش کارگاههای آموزشی روانشناسی و ....
دستیار مدیر اجرایی در هولدینگ تهران اینترنت
۱۳۹۵
توسعه بخش بین المللی کاریابی کاردانش
اعزام نیروی متخصص به آلمان
۱۳۹۳
غرفه های تبدیل سیم کارتهای معمولی به 4G
دستیار مدیر اجرایی در هولدینگ تهران اینترنت
مدیر پروژه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اسکرام مستر
دستیار مدیر اجرایی در هولدینگ تهران اینترنت
حسابداری مقدماتی
100 ساعت
MBA
دستیار مدیر اجرایی در هولدینگ تهران اینترنت
توضیحات