بهنام سلطانی

بهنام سلطانی

کارشناس حسابداری

۳۲ارتباط ۵مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
رئیس امور مالی
شرکت آذین پوش سهند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ممقان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ممقان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
فارغ التحصیل با معدل 16/29
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کاردانی حسابداری
فارغ التحصیل با معدل 13/76
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه مهارت حسابداری صنعتی
۱۳۸۳
گواهینامه مهارت حسابداری صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۵۲۱۵
گواهینامه مهارت حسابداری عمومی تکمیلی
۱۳۸۳
گواهینامه مهارت حسابداری عمومی تکمیلی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۶۰۹
گواهینامه مهارت حسابداری مقدماتی
۱۳۸۲
گواهینامه مهارت حسابداری مقدماتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۴۶۸۹
گواهینامه مهارت مسئول حقوق و دستمزد
۱۳۸۲
گواهینامه مهارت مسئول حقوق و دستمزد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۴۹۰۵
گواهینامه مهارت رایانه کار درجه ۲
۱۳۸۲
گواهینامه مهارت رایانه کار درجه ۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۴۸۷۵
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
رئیس امور مالی
شرکت آذین پوش سهند
۰۹۱۴۱۰۹۵۹۵۱
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارمند حسابداری
شرکت بنیان دیزل
09141095951
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
حسابدار
گروه کارخانجات صنعتی درپاد تبریز
مسئول حسابداری انبار و اموال از 91/9 الی 94/2 و حسابدار صنعتی از 94/2 الی 96/6 حسابدار فروش از 96/6 الی96/11
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
حسابدار صندوق
حمل و نقل وحدت بار بناب
اپراتور بارنامه و صندوق دار شرکت وحدت بار بناب
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
آشنایی کامل و تجربه کار با نرم افزار همکاران ماژول های راهکاران و سپیدار- رایورز -شایگان - تکرو سیستم - نگاه نو - پازار
فعال و با انگیزه و دارای روحیه کار تیمی