منصور صدیق نیا

منصور صدیق نیا

برنامه ریزی شهری_آمایش شهری

۲ارتباط ۸مهارت
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر
ناظر و ارزیاب طرح های اشتغال روستایی و عشایری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری-آمایش شهری
گرایش آمایش شهری
دانشگاه زابل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
ناظر و ارزیاب طرح های اشتغال روستایی و عشایری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نظارت بر تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری شهرستان دلگان
۱۳۹۸ اکنون
مشاور
شرکت مهندسین مشاور
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارشناس شهرسازی
استانداری سیستان و بلوچستان
دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
پروژه تحصیلی
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان س و ب(ایرانشهر)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد با همکاری اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
دبیر انجمن علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه زابل
انجمن علمی دانشجویی دانشگاه زابل
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
درجه کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری-آمایش شهری از دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
بررسی کمی و کیفی فضاهای عمومی شهر دلگان
درجه کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری از دانشگاه زابل

منصور صدیق نیا دکتر غلامعلی خمر(استاد راهنما)، دکتر اکبر کیانی(استاد مشاور)
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۱
بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای شهری
چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

منصور صدیق نیا اسماء نورمحمدی، سهیل کرمانچی
۱۳۹۷-۰۸
شهر خلاق، چهارچوب و مفاهیم
دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
۱۳۹۷-۰۸
ارزیابی میزان توسعه گردشگری شهرستان ایرانشهر با استفاده از مدلswot
فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
۱۳۹۷-۰۷
ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده ی شهر ایرانشهردر برابر زلزله با استفاده از GIS
فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی
۱۳۹۶-۰۵
مناسب سازی مبلمان شهری با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی: پارک بزرگ شهر و مرکز شهر کهنوج
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
نقش سرمایه اجتماعی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله چمران، شهر زاهدان)
مدیریت ترافیک در فضاهای شهری
فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی
زیست پذیری شهری مفاهیم و چارچوب ها
فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات