معین رحمنی

معین رحمنی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی

۱ارتباط ۵مهارت
قزوین | تاکستان
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
مربیگری ژیمناستیک
فدراسیون ژیمناستیک ایران
۱۳۹۲
ماساژ آروماتراپی
موسسه ایرانیان آریا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
کارگاه کاریابی تربیت بدنی
درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی از دانشگاه خوارزمی
توضیحات