علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۵۴ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
مدیر تیم فروش
سپیدار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک TTC , MCHE زبان انگلیسی
مهر ویدا
511956
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر تیم فروش
سپیدار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
حسابدار ارشد
سامان خودرو
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
حسابدار ارشد
همکاران سیستم
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
حسابدار
شرکت ایزایران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره تخصصی نرم افزار حسابداری همکاران سیستم و سپیدار
توضیحات