عرفان طاعتی

عرفان طاعتی

مهندس و مشاور صنایع غذایی

۲ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
کارآموز کنترل کیفیت
شرکت صنایع شیر پگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی با رتبه ۴۸ در آزمون سراسری سال ۹۸ در دانشگاه تبریز هستم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی
اتمام دوره کارشناسی در ۷ ترم با معدل الف
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
موسسه BRS
1919.2122.24024
۱۳۹۷
GMP
موسسه BRS
RFSM.1919.2122.24024
۱۳۹۷
HACCP
موسسه BRS
1919.2122.24024
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کارآموز کنترل کیفیت
شرکت صنایع شیر پگاه
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارآموز تحقیق و توسعه (R&D)
شرکت صنایع غذایی نامی نو
پروژه‌ها
کاهش میزان افزودنی های مواد نگهدارنده سس های سالاد
در این پروژه با کاهش میزان افزودنی های سنتتک و جایگزین کردن آن با افزودنی های مجاز طبیعی سعی در کاهش استفاده از موادنگهدارنده در سس های سالاد بود که به دلایل حقوقی و اخلاقی از افشای محتوای محرمانه ی تحقیقات معذور می باشم.

عرفان طاعتی ملیکا محمدی
کاهش چربی سس های سالاد
در این پروژه با افزودنی های مجاز طبیعی سعی در کاهش چربی سس های سالاد بود که به دلایل حقوقی و اخلاقی از افشای محتوای محرمانه ی تحقیقات معذور می باشم.

عرفان طاعتی ملیکا محمدی
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
✔ عضو انجمن علوم و مهندسی صنایع غذایی ایران
✔ علاقه مند به نوآوری در صنعت غذا و طرح ایده های جدید 
✔ قابلیت مدیریت و سرپرستی واحد مربوطه
✔ توانایی حل مسئله و پایش محیط کار
✔ به کارگیری حس رقابت و یادگیری در فضای سالم کاری
 ✔ قدرت تشخیص حل مسئله و مدیریت بحران واحد
✔ علاقه مند به پژوهش و تحقیق پیرامون مسائل صنعت جهت پیشرفت اهداف شرکت
✔ علاقه مند به انجام کار تیمی و گروهی (Team work)
✔ مسئولیت پذیر و پیگیر وظایف محوله تا رسیدن به نتیجه مطلوب کاری و تحقیقاتی
✔ توانایی تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات و بهبود روند تولید محصول
✔ علاقه مند به فعالیت در بخش تحقیق و توسعه و R&D شرکت