مارال افرازی

مارال افرازی

حسابدار

۵ارتباط ۶مهارت
خوزستان | آبادان
دستیار و منشی
دندانپزشکی تخصصی ترمیم و زیبایی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آبادان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز آبادان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
کمک پرستار
نظام پرستاری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
دستیار و منشی
دندانپزشکی تخصصی ترمیم و زیبایی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دفتردار
پالایشگاه ابادان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دستیار متخصص N2
کلینیک دندانپزشکی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
تولید ایزوگام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کمک حسابدار
مونتاژ ظروف چینی
پی قرارداد کوتاه مدت جهت جایگزینی مرخصی حسابدار سابق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
دستیار تکنسین
کلینیک تخصصی کاشت مو وزیبایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مربیگری پیش دبستان
دستیار و منشی در دندانپزشکی تخصصی ترمیم و زیبایی
کمک پرستاری
دستیار تکنسین در کلینیک تخصصی کاشت مو وزیبایی
توضیحات