هانیه زکایی

هانیه زکایی

کارشناس IT

۰ارتباط ۸مهارت
البرز | کرج
IT کارآموز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای کرج
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرج
۱۳۹۷ اکنون
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
-
دیپلم علوم کامپیوتر مهندسی دانش
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
IT کارآموز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات