علی عارضی

علی عارضی

کارشناسی ارشد تولید سیما

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
تهیه كننده
مستندسازی
کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تحصیلات
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد تولید سیما
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
مستندسازی در بحران
موسیه طلوع حق
۳۲۴۵/۴۶
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
تهیه كننده
مستندسازی
پروژه‌ها
مستندسازی
درجه کارشناسی ارشد تولید سیما از دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مهارت ها
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
عکاسی
توضیحات