احمدعلی حبیبی شکردشت

احمدعلی حبیبی شکردشت

کارشناس موتورهای توربینی

۱۴ارتباط ۲مهارت
گیلان | تالش
مدیر ارشد پروژه ساخت موتور
شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان صنایع هوایی
۱۳۷۱ - ۱۳۷۳
کاردانی تعمیرات و نگهداری هواپیما
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
تعمیرات اساسی موتورهای توربینی
کارخانه موتور سیچ اکراین
۱۳۸۶
دوره تعمیر و نگهداری موتورهای توربینی
کارخانه موتور سیچ اکراین
۱۳۷۳
دوره فشرده موتورهای هوایی
صنایع هواپیمایی
۱۳۷۱
دوره تعمیر و نگهداری موتورهای توربینی
صنایع هواپیمایی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر ارشد پروژه ساخت موتور
شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیر کنترل کیفیت ساخت و تولید و تست و مونتاژ موتور
شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیر پروژه موتورهای تجاری
طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
مدیر کارگاه های مونتاژ موتور
طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
سرپرست کارگاه های مونتاژ موتور و مونتاژ و تست متعلقات
طراحی و ساخت موتورهای هوایی
۱۳۷۳ - ۱۳۸۳
تکنسین موتورهای هواپیما
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۰
تعمیرات موتورهای توربینی زمینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره تعمیر و نگهداری موتورهای توربینی
توضیحات
به مدت یک سال مسئول گروه توربین و کمپرسور فازهای یک,دو و سه پالایشگاه گاز پارس جنوبی در عسلویه. تجربه کافی در انجام تعمیرات اساسی و تعمیر و نگهداری انواع موتورهای توربینی زمینی نیروگاه ها و نفت و گاز و پتروشیمی. تجربه کافی در زمینه ساخت قطعات و مهندسی معکوس و انتقال تکنولوژی ساخت موتورهای توربینی.
دوازده سال تکنسین مونتاژ و تعمیر و نگهداری موتورهای توربینی.
یک سال سرپرست کارگاه های مونتاژ موتور های توربینی. سه سال مدیر کارگاه های مونتاژ موتور های توربینی.
یک سال مدیر پروژه تعمیرات موتورهای توربینی زمینی.
یک سال مدیر کنترل کیفیت ساخت و تولید و تست و مونتاژ قطعات و موتورهای توربینی.
سه سال مدیر پروژه ساخت موتور توربینی.
تلگرام: 09335530686
همراه: 09192277866 & 09393440119