امیرحسین عِلم‌باز

امیرحسین عِلم‌باز

کارشناسی ارشد MBA بازاریابی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیر ارشد بازاریابی
آریا پاک مهتاب
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۲ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر ارشد بازاریابی
آریا پاک مهتاب
بازاریابی، فروش، توسعه بازار، توسعه برند
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات