ارسلان جمال زاده

ارسلان جمال زاده

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۷مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
مهندس نقشه برداری
مهندسین مشاور سازه گستر بوکان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مهندس نقشه برداری
مهندسین مشاور سازه گستر بوکان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات