وحید هزاردستان

وحید هزاردستان

کارشناسی حسابداری

۸ارتباط ۸مهارت
یزد | یزد
حسابدار ارشد
ایفا ابزار
کارشناسی دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
تحصیلات
دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار ارشد
ایفا ابزار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
نیک پمپ
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
تاسیسات اسیا،شرکت اگرو سیس،نمایندگی ایران خودرو
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات