حسین یوسفی نژاد خیابانی

حسین یوسفی نژاد خیابانی

کارشناسی مهندسی فضای سبز کشاورزی

۰ارتباط ۵مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مسئول انبار
کندو شهد شرق آذر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
۱۳۷۳ - ۱۳۷۷
کارشناسی مهندسی فضای سبز کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مسئول انبار
کندو شهد شرق آذر
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
مسئول انبار
شرکت پخش ارس
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
مسئول انبار
پلیمر پاک پارس
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات