سید صبا میری کفشگری

سید صبا میری کفشگری

طراح سایت و سئوودیجیتال مارکتینگ و آموزش آنلاین

۲۲ارتباط ۸مهارت
البرز | هشتگرد
رئیس هیئت مدیره
مارتیا آنلاین
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
رئیس هیئت مدیره
مارتیا آنلاین
مدیر و بنیانگذار مارتیا آنلاین هستم و ریبرندینگ را از مهرماه ۹۷ در سایت www.martiaonline.com آغاز کردم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر انفورماتیک
پروما کرج
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات