هادی ترابی

هادی ترابی

کاردانی معماری نقشه کشی

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | شهریار
سرپرست توزیع
تکساران پارمیس
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کاردانی معماری نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
دیپلم فنی نقشه کشی درجه ۱
۱۳۷۹
دیپلم فنی نقشه کشی درجه ۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۷۹
دیپلم فنی درجه ۱ و ۲ و ۳
شرکت دانش بنیان البرز
دیپلم نقشه کشی درجه عالی
دیپلم نقشه کشی درجه عالی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست توزیع
تکساران پارمیس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دستیار سرپرست
فروشگاه های زنجیره ای هفت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرپرست فنی و مهندسی
بنیاد تعاون زندانیان البرز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
سرپرست انبار
بنیاد تعاون زندانیان البرز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
بازرس ارشد
بنیاد تعاون زندانیان البرز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
فروشنده مغازه
بنیاد تعاون زندانیان البرز
پروژه‌ها
۱۳۹۲
ساخت کارخانه قند رجایی شهر
سرپرست فنی و مهندسی در بنیاد تعاون زندانیان البرز
ساخت کوره هوفمان و دوار
سرپرست فنی و مهندسی در بنیاد تعاون زندانیان البرز
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
انبار داری
سرپرست انبار در بنیاد تعاون زندانیان البرز
انبار داری
بازرس ارشد در بنیاد تعاون زندانیان البرز
توضیحات