حامد نصیری جابری

حامد نصیری جابری

کارشناسی مهندسی دریا

۰ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی دریا
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
piping expert engineer
mir
241457
۱۳۹۶
executive principle in piping
mir
241457
شرکت میر زیر نظر شرکت مونینکو ایران می باشد.
۱۳۹۶
design&supporting in piping
mir
241457
۱۳۹۶
pdms 12.1
mir
241457
شرکت میر زیر نظر شرکت مونینکو ایران می باشد.
weld pipe&plate
kavoshgaran baser
126371
اموزش حفاظت در برابر اشعه
دانشگاه شیراز
00652
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
شبیه سازی مانور کشتی با استفاده از نرم افزارهای متلب و star ccm
درجه کارشناسی مهندسی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی پروانه و سکان با استفاده از نرم افزار star ccm
درجه کارشناسی مهندسی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراحی شفت با استفاده از نرم افزار آباکوس
درجه کارشناسی مهندسی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دفترچه تعادل کشتی با استفاده از نرم افزار اکسل
درجه کارشناسی مهندسی دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دارای روحیه ی کار تیمی،مسئولیت پذیری،انعطاف پذیری،مدیریت کارو سخت کوشی می باشم،و نسبت به کاری که انجام می دهم انتظارات زیادی ندارم،مهمترین نکته فقط انجام کاری که به عهده بنده سپرده می شود با تمام انرژی و پشت کار می باشد