اصغر خیری

اصغر خیری

مشاور خرید و نصب و راه اندازی خط تولید نوشیدنی_مدیر تولید و فنی خطوط نوشیدنی اعم از نوشابه و مالشعیر و اب معدنی

۱۶ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
جانشین مدیر تولید
شرکت دوشه آمل (لبنیات هراز)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۷۸ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
جانشین مدیر تولید
شرکت دوشه آمل (لبنیات هراز)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مدیر ارشد خط تولید
تگرگ سپیدان
مدیر پروژه نصب و راه اندازی خط تولید اب معدنی(NEWAMSTAR) و ادامه همکاری بعنوان مدیر ارشد تولید و فنی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
مدیر فنی پروژه
آبنوش
مدیر پرژوه نصب و راه اندازی خط (SIPA) تولید و بسته بندی اب معدنی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر ارشد خط تولید
رایانوش
مدیر پروژه نصب و راه اندازی خط تولید (KRONES) ماالشعیر و ادامه همکاری بعنوان مدیر ارشد تولید و فنی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
مدیر ساخت و تولید
پپسی
مشارکت در نصب و راه اندازی خط (KRONES)و ادامه همکاری بعنوان مدیر ساخت و تولید نوشابه پپسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات