احد منتظری

احد منتظری

کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری

۴۴ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
متولی پروژه های شهرسازی و پدافند غیرعامل
مهندسان مشاور ابنیه نواندیش
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه مهارت تدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۱۳۹۳
گواهینامه مهارت تدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
9305382532
۱۳۹۲
گواهینامه دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه به مدت 2 سال
دانشگاه ارومیه
7/53/92/4/17
۱۳۹۲
گواهینامه تدریس دوره مقدماتی و پیشرفته سیستم اطلاعات جغرافیایی (ArcGIS)-گروه معدن دانشگاه ارومیه
انجمن علمی دانشجویی گروه معدن دانشگاه ارومیه
۱۳۹۱
گواهینامه انجمن برگزیده علمی دانشجویی-گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
۱۳۹۱
گواهی حضور در همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل
دانشگاه سنندج
آموزش دوره پیشرفته سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS
۱۳۹۰
آموزش دوره پیشرفته سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS
مجتمع فنی تهران
192308
آموزش دوره مقدماتی سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS
۱۳۹۰
آموزش دوره مقدماتی سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS
مجتمع فنی تهران
189237
۱۳۹۰
آموزش دوره مقدماتی AutoCAD
جهاد دانشگاهی تهران
89/826019
۱۳۹۰
آموزش دوره پیشرفته AutoCAD
جهاد دانشگاهی تهران
89/826969
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
متولی پروژه های شهرسازی و پدافند غیرعامل
مهندسان مشاور ابنیه نواندیش
مهارت ها
| ۱۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیسیامک نعمت پورحجت رضاییمریم حجازی مطلقمحمد حسن پور
| ۱۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیسیامک نعمت پورحجت رضاییمریم حجازی مطلقمحمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات