اسماعیل مهری قهفرخی

اسماعیل مهری قهفرخی

کارشناس ارشد معماری

۴۲۹ارتباط ۱۶مهارت
چهارمحال و بختیاری | فرخ شهر
طراح
دفتر فنی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد معماری
نفر دوم در دوره با معدل 18.41 موضوع پایان نامه: طراحی مجموعه مسکونی در شیراز با تاکید بر ساماندهی قرارگاه های رفتاری واحد مسکونی. دفاع شده با درجه عالی وضعیت: فارغ التحصیل
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری
نفر اول در دوره با معدل 18.85 موضوع پایان نامه: طراحی مجموعه اقامتی تفریحی در فرخ شهر وضعیت: فارغ التحصیل
دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی معماری
نفر اول در دوره با معدل 17.95 وضعیت: فارغ التحصیل
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
طراح
دفتر فنی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دستیار آموزشی
دانشگاه شیراز
دستیار آموزشی دکتر مریم اختیاری(عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز) در تدریس دروس کارشناسی طرح معماری2(طراحی واحد مسکونی) و طرح معماری5(طراحی مجتمع مسکونی) در دانشگاه شیراز.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
محقق
دانشگاه شیراز
همکاری محدود در مدل تراز سبز دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
محقق
دانشگاه شیراز
همکار پژوهشی دکتر مریم اختیاری(عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز) در تحقیقات مربوط به کتاب جامع مسکن و خانه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
طراح
دفتر فنی مهندسی نارنجستان یزد
طراحی مجموعه بین راهی ساغند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
طراح
دفتر فنی مهندسی پویا شهرکرد
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراحی مجموعه فرزندان آسمانی یزد(مرکز نگهداری از کودکان معلول و بی سرپرست)
درجه کارشناسی معماری از دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراحی هنرستان صنایع دستی با رویکرد معماری پایدار
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
طراحی دانشکده صنایع دستی دانشگاه شیراز
درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
طراحی مجموعه بین راهی ساغند
طراح در دفتر فنی مهندسی نارنجستان یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
طراحی یادمان و بنیاد ملی پیرنیا
درجه کارشناسی معماری از دانشگاه فنی و حرفه ای
پروژه‌ها
فرآیند ایده پردازی در معماری
دانشگاه شیراز
بررسی تاثیرات الگوی خانه های ویلایی با زمین محدود در بافت تاریخی شیراز
دانشگاه شیراز
محله پایدار شهری
دانشگاه شیراز
تحلیل سازه ورزشگاه کابویز امریکا
دانشگاه شیراز
مطالعه و ریشه یابی خورشیدی(هلالی )های بکار رفته در ابنیه سنتی ایران
دانشگاه شیراز
شناسایی و تحلیل قرارگاه‌های رفتاری در فضاهای داخلی مسکن
دانشگاه شیراز
مهارت ها
| ۱۹۸نفر
مهدی جلالیمعظمه سلطانیهومن ناصری فرامین بیرقدارعاطفه مسلمی
| ۱۹۶نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیمهدی جلالیامین بیرقدارعاطفه مسلمیمحمد شالو
| ۱۹۴نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیمهدی جلالیهومن ناصری فرامین بیرقدارعاطفه مسلمی
| ۱۹۴نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیمهدی جلالیهومن ناصری فرامین بیرقدارعاطفه مسلمی
| ۱۹۰نفر
مهدی جلالیامین بیرقدارعاطفه مسلمیحمیدرضا حسونیعلی آقایاری
| ۱۸۹نفر
سعید علیزادهمهدی جلالیامین بیرقدارعاطفه مسلمیحمیدرضا حسونی
| ۱۸۶نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیمهدی جلالیمعظمه سلطانیهومن ناصری فرامین بیرقدار
| ۱۷۶نفر
مهدی جلالیهومن ناصری فرامین بیرقدارعاطفه مسلمیحمیدرضا حسونی
| ۱۷۲نفر
مهدی جلالیامین بیرقدارعاطفه مسلمیداود تقی پوردهکردیحمیدرضا حسونی
| ۱۷۰نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیمهدی جلالیامین بیرقدارعاطفه مسلمیحمیدرضا حسونی
| ۱۶۶نفر
مهدی جلالیهومن ناصری فرامین بیرقدارعاطفه مسلمیحمیدرضا حسونی
مهدی جلالیامین بیرقدارعاطفه مسلمیمحمد شالوحمیدرضا حسونی
| ۷۶نفر
بهمن طاعتیعلی نامدارسید حمزه صالحیعلیرضا نادعلیparniyan shab
دوره های آموزشی
آموزش Lumion
اموزش V-ray
اموزش اتوکد
اموزش Revit
توضیحات
کسب مقام اول کشوری در در مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور- اردبیل، اردیبهشت 1390
کسب مقام چهارم کشوری در مسابقات علمی کاربردی دانشکدههای فنی کشور- تهران، اردیبهشت 1391
کسب مقام سوم کشوری در مسابقات علمی کاربردی دانشکدههای فنی کشور،1392
دانش آموخته دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «طراحی مجموعه مسکونی در شیراز با تاکید بر ساماندهی قرارگاه های رفتاری واحد مسکونی»، دفاع شده با درجه عالی.