نادیا مصطفی زاده

نادیا مصطفی زاده

کارشناسی حقوق قضایی

۰ارتباط ۱۳مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
بازرس
موسسه خیریه بیماران خاص نوید عاطفه
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی حقوق قضایی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
بازرس
موسسه خیریه بیماران خاص نوید عاطفه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دارای مدرک مهارتهای هفتگانه Acdl
دارای مدرک کمکهای اولیه